Murray State University Vietnamese - Murray State University

Đại học Murray State (MSU) tại bang Kentucky là một đại học công lập hiện có hơn 10 ,800 sinh viên đến từ khắp nước Mỹ và các nước khác nhau trên thế giới. Được thành lập năm 1922, Đại học Murray State không chỉ thu hút sinh viên bởi môi trường sống, học tập thân thiện và cởi mở mà còn bởi chất lượng đào tạo tốt.


Our site is new

Help us make it better, and tell us what you think.